Kurumsal

Uzman Klinik Psikolog, Birey, Çift ve Aile Terapisti Selin Kahvecioğlu, Farklı yaklaşımlardaki eğitimleri sayesinde bütünleşik bir bakış benimseyerek, bireyin ihtiyaçlarına uygun psikoterapi sürecini yürütmektedir. Bilişsel davranışçı terapi (BDT), Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR), Şema Terapi ve Çift ve Aile Terapilerinde uzmandır.Marmara Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim kadrosunda yer almakta; bir yandan da danışmanlık hizmetleri, birey, çift/aile psikoterapilerini ve çeşitli işbirlikleri ile kurumsal eğitimlerini sürdürmektedir. Eğitim alanındaki çalışmalarına ve işbirlikleri ile birlikte yürüttüğü özel olarak hazırlanmış eğitim içeriklerine göz atabilirsiniz.

Siz de, Uzman Psikolog, Çift ve Aile Terapisti Selin Kahvecioğlu’ndan bu hizmetin fiyatı hakkında bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Sağlıklı İletişim Eğitimi

Sağlıklı İletişim Eğitimi

Bireyin sağlıklı ve etkili bir iletişim sürdürebilmesi hem iş hayatında hem sosyal hayatta hem de aile hayatında tahmin edildiğinden çok daha önemli olduğu çalışmalarla saptanmıştır. Bu eğitim farkında olmadan sürdürülen sıradan iletişim kalıpları ve yaklaşımları ortadan kaldırarak, insan ilişkilerini bilinçli davranışlar ve konuşmalar ile yönlendirme becerisine sahip olmayı hedeflemektedir.

Bilinçli Farkındalık Eğitimi Bu eğitim stresle ilgili doğru bilinen yanlışları ve işlevsiz yöntemleri farketmeyi; stresi doğru tanıma, yaşamımızdaki stresin bireysel kaynaklarıyla yüzleşme ve duygularımızı sağlıklı biçimde yönetebilmeyi amaçlamaktadır.

Stresle Başa Çıkma ve
Duygu Kontrolü Eğitimi

Bu eğitim stresle ilgili doğru bilinen yanlışları ve işlevsiz yöntemleri farketmeyi; stresi doğru tanıma, yaşamımızdaki stresin bireysel kaynaklarıyla yüzleşme ve duygularımızı sağlıklı biçimde yönetebilmeyi amaçlamaktadır.

Ertelemecilik

Ertelemecilik

Bu eğitim; ertelemeye sebep olan ve her birimiz için farklı olan duygular, düşünceler, tutumlar ve davranış kalıplarını farketmeyi; ertelemecilik döngülerini keşfetmeyi; erteleme davranışıyla mücadele etmenin yollarını bulmayı ve bireysel işlevselliği sağlayarak kurumsal iş verimini arttırmayı hedeflemektedir.

Psikolojik Dayanıklılık & Bilişsel Esneklik

Psikolojik Dayanıklılık
(Resilience) Eğitimi

Bu eğitim; bireylerin stresin olası olumsuz etkilerine karşı korunabilme, ruhsal veya fiziksel zorluklar sonrası yeniden toparlanabilme becerilerini geliştirmeyi, bireysel desteklerini keşfetmeyi ve doğru kullanmayı ve dolayısıyla ’’ruhsal bağışıklık sistemlerini’’ güçlendirmeyi hedeflemektedir. 

Öfke Kontrolü Eğitimi

Öfke Kontrolü Eğitimi

Bu eğitim; öfkenin altında yatan duyguları farketmeyi ve temas etmeyi, temas edilen gerçek duygularla yüzleşerek hafiflemeyi, öfkenin yarattığı davranışlarla mücadele etmeyi ve öfke duygusunu kontrollü şekilde yaşamayı öğretmeyi hedeflemektedir.

İş Hayatı ve Ebeveynlik

İş Hayatı ve Ebeveynlik

Bu eğitim; ebeveynlik rolünü evde bırakmak, çalışan rolünün yükünü ise iş yerinde bırakmak üzerine bireyleri bilgilendirecek, ‘’yeterince iyi ebeveynlik’’ hakkında fikir sahibi olmayı sağlayacak ve ailelerin akıllarındaki soruları yanıtlayacaktır. 

Motivasyon Eğitimi

Motivasyon Eğitimi

Bu eğitim, çalışanların bireysel motivasyon kaynaklarını keşfetmeyi sağlayarak çalışma motivasyonlarını arttırmaya, verimliliği ve işe olan bağlılığı arttırmaya yönelik hazırlanmıştır. Ütopik ve sürekli motivasyon arayışı yerine sürdürülebilir ve gerçekçi motivasyon tanımını öğretmeyi; temel ve ileri motivasyon tekniklerini içselleştirerek çalışanların self motivasyon kontrolünü sağlamalarını hedeflemektedir. 

Kendini Tanıma

Kendini Tanıma Eğitimi

Kendini tanımanın mutlulukla, yararlı düşünme stratejileriyle, sağlıklı ilişkiler kurmakla, çözüm üretmeyle, yaratıcılıkla ve başarılı kariyerle ilişkisinin saptandığını biliyoruz. Peki biz kendimizi ne kadar tanıyoruz? Bu eğitim bireylerin kendilerini oluşturan parçaları tanıyarak benliklerine ışık tutmayı amaçlamaktadır. 

Bilinçli Farkındalık Eğitimi Bu eğitim stresle ilgili doğru bilinen yanlışları ve işlevsiz yöntemleri farketmeyi; stresi doğru tanıma, yaşamımızdaki stresin bireysel kaynaklarıyla yüzleşme ve duygularımızı sağlıklı biçimde yönetebilmeyi amaçlamaktadır.

Tükenmişlikle Başa Çıkma Eğitimi

Bu eğitim; tükenmişliğe yol açabilecek rollerimizi esnetebilmek, sıkışmış hissettiğimizde duygularımızla başa çıkabilmek ve yorgunluğumuzu önceden görerek hayat standartlarımız içinde gerekli önlemleri alabilmeyi ve tükenmişlikten korunmayı öğretmeyi hedeflemektedir. 

Takım Çalışması & İş Doyumu

Takım Ruhu & İş Doyumu Eğitimi

Bu eğitimde; ekip çalışmasında takım ruhunun işlevselliği için gerekli olan  bireyler arası psikolojik uyumun sağlanması, bireylerin takım bilinciyle bütünleşmesini ve grupların ‘‘Ben’' yerine ‘‘Biz’' imajıyla düşünebilmeyi sağlaması amaçlamaktadır. Bu eğitimin iş doyumu ayağı ise kişilerin işlerinden ihtiyaç duydukları verimi alabilmeleri için saptadıkları kriterleri anlama ve değerlendirme yetisini güçlendirmeyi amaçlar.

Duygusal İlk Yardım

Duygusal İlk Yardım Eğitimi

Ruhsal yaralanmalar da fiziksel yaralanmalar kadar acı vericidir. Bu eğitim duygusal ilk yardımı öğreterek, insanın kendi kendine uygulayabileceği ya da çevresindeki duygusal yaralanmalara merhem olabileceği yöntemleri öğretmeyi hedefliyor. İlk yardım hayat kurtarır!

Bilinçli Farkındalık Eğitimi

Gündelik hayatta bilincimizin genellikle ya geçmişle ya da gelecekle meşgul oluşu bizi anın gerçekliğinden koparabilir. An’dan koparak savrulan bilinç yaşamımızı hiç farketmediğimiz yönlerden etkiliyor olabilir. Bu eğitim an’da kalma’nın önemini, bilinçli ve farkında olabilme tekniklerini öğretmeyi, geçmişte veya gelecekte yaşayan zihnin bugünle temas etmesini sağlamayı amaçlamaktadır. 

Gevşeme ve Nefes Egzersizleri Atölyesi

Yoğun bir kurumsal hayat ve bir çok sorumlulukla yıllar akıp giderken zihnimiz her gün binlerce uyarana maruz kalıyor. Tüm bu uyaranlar belleğimizden aldığı bilgilerle duygularımızı, düşüncelerimizi ve yaşamı nasıl yaşadığımızı belirliyor. Bu atölye, yaşam koşuşturmacasını bir süreliğine duraklatabilmeyi; nefesine, bedenine ve farkında olmadan gerginleşen kaslarımıza odaklanmamızı sağlayarak çözülmeyi ve çatışmadan uzak bir zihne kavuşmak için ilham olmayı amaçlamaktadır. 

Gevşeme ve Nefes Egzersizleri Atölyesi, Problem Çözme & Eleştirel Düşünme Becerisi

Problem Çözme & Eleştirel Düşünme Becerisi

Eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri insanın en son gelişmiş olan yüksek bilişsel becerileridir. Bu eğitim; insanın hem özel yaşamında hem de özellikle iş hayatında neredeyse her sektörde ihtiyaç duyulan bu becerileri bir takım egzersizlerle geliştirmek ve kişinin maksimum potansiyeline erişmesini sağlamayı hedeflemektedir.

Sınav Stresi & Performans Kaygısı Yönetimi:

Sınav Stresi & Performans Kaygısı Yönetimi

Bu eğitim bireyin sınava yüklediği anlamlara, sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj, sınav sonrası duruma ilişkin atıflar ve sınav sonrası elde edilecek kazanımlara verilen önem noktalara değinerek sınav kaygısı ile baş etmeyi öğrenebilmeyi amaçlamaktadır. Ek olarak bu eğitim performans kaygısı ile yani bireyin kendisi için önemli gördüğü ve belki sınav olarak algıladığı her an yaşayabileceği ve baş etmesi gereken bir diğer anksiyete ile de baş etmeyi sağlayacaktır.

Öz Şefkat, Öz Saygı, Öz Güven Eğitimi

Öz Şefkat, Öz Saygı, Öz Güven Eğitimi

Üç ayrı ‘’öz’’ kavramı da benlik oluşumu, karakter bilinci, yetenek ve kendiliğin keşfi için oldukça önem taşıyan kavramlardır. Bu eğitim öz şefkatin önemi ve bunu sağlamanın yöntemlerini, öz saygıyı sağlamanın sosyal ilişkilerdeki etkilerini ve özgüven sağlamanın pratik yollarını öğretmeyi hedeflemektedir.

İletişim
error: ©️ copyright