Hakkımda


Selin Kahvecioğlu

Selin Kahvecioğlu danışmanlık hizmetleri, bireysel, çift ve aile psikoterapilerini online ve yüz yüze olarak iki seçenekli biçimde sürdürmektedir. Çeşitli yaklaşımlardaki eğitimleri sayesinde bütünleşik bir bakış benimseyerek, bireyin ihtiyaçlarına uygun psikoterapi sürecini yürütmektedir.

Psikoterapi uygulamaları sırasında yoğunlaştığı alanlar; depresyon, kaygı, anksiyete bozuklukları, fobiler, bağımlılık, öfke problemleri, travma, yas, iki uçlu bozukluklar, ilişki problemleri, ailevi sorunlar, boşanma, evlilik danışmanlığı, romantik ilişkilerde ayrılık, iletişim sorunları, ebeveyn iletişimi ve kronik hastalıklarda ruh sağlığı konularıdır.

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Alkol Madde Tedavi Merkezi (AMATEM)’de ‘’Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğu Olan Erkeklerde Narsisizm Düzeylerinin Nüks ve Tedavi Motivasyonu ile ilişkisi ’’ Selin Kahvecioğlu, Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra başladığı FMV Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı yüksek onur öğrencisi olarak birincilikle bitirmiştir.

Lisans eğitimi boyunca Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nda ‘Oyun Benim İlacım’ projesi dahilinde belirli eğitimler sonrasında Cerrahpaşa Hastanesi, Şişli Etfal Hastanesi ve Göztepe Eğitim Araştırma Hastanelerinde onkoloji hastası çocuklarla çalışmıştır. Lisans eğitimi süresince İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Sosyal Psikiyatri Servisi’nde Prof. Dr. Doğan Şahin yanında stajını tamamlamıştır. Kişilik bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, Rorschach ve diğer projektif test uygulamaları alanlarında tecrübe edinmiştir. Lisans eğitimi sonrası Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) bünyesinde ‘İlk İş Babalık’ projesi için proje bazlı çalışmalar yürütmüş; rehabilitasyon merkezlerinde özel gereksinimli çocuklar ve aileleriyle çalışmış; çeşitli eğitim ve seminerler düzenlemiştir.

Yüksek lisans eğitimi boyunca Mahzar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde ve Erenköy Run ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde iki ayrı dönem stajlarını tamamlamıştır. Süpervizyonlarını ise Prof. Dr. Feryal Çam Çelikel, Uzm. Psk. Seliyha Elbeyoğlu ve Uzm. Psk. Dan. Neylan Özdemir’den almıştır. Özel Bakış Eğitim & Psikolojik Danışmanlık Merkezi (BAÇED) tarafından Sistemik Çift ve Aile Danışmanlığı temel ve ileri seviye eğitimlerini tamamlamıştır. Aynı merkezden Çift ve Aile Danışmanlığı üzerine düzenli olarak süpervizyon almıştır.

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler derneği tarafından düzenlenen European Association for Behavioral and Cognitive Therapy (EABCT) tarafından akredite edilmiş Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Modülü, Beceri Modülü ve Süpervizyon Modüllerini tamamlamıştır. Ekol eğitimleri yanı sıra Travma ve İlişkili Bozukluklarda Göz Hareketleri İle Duyarsızlaştırma (EMDR) eğitimi, Travma Dersleri, Dürtü Kontrol Bozuklukları Temel Modülü eğitimi, Motivasyonel Görüşme Teknikleri Eğitimi ve Bağımlılığa Yaklaşım Eğitimini de tamamlamıştır.

Kurum çalışanları ve yönetim kademeleri için düzenlenen; özel içerikler ve uygulamalarla yapılandırılarak tasarlanmış kurumsal eğitimlerini ise çeşitli şirketlerle sürdürmektedir.

Türk Psikologlar Derneği, Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar Derneği ve Fark Edenler Derneği üyesidir.İletişim
error: ©️ copyright