Çift Terapisi & Evlilik Terapisi

Her birey kendine özgü duygu düşünce sistemine ve yine kendine ait davranış setine sahiptir. Çiftler ise bu birbirinden farklı iki dünyayı bir arada tutmaya çalışmaktadır. Bu bilgiden hareketle; doğası gereği çiftler arasında zaman zaman çatışmalar ortaya çıkabilir. Çift evlilik ve tüm ilişki terapileri ilişkide ortaya çıkan çatışmaları yönetmek, çözülemeyen problemleri aşmayı öğrenmek, kronik sorunların süresinden gelmek ve daha güçlü bağlarla bir ilişki inşa etmeye yardımcı olur. Çift terapisi veya evlilik terapisi sürecinde, çift terapisti veya evlilik danışmanları çiftlerin ilişkisini ve iletişimlerini güçlendirmeyi hedef edinir.  Çift terapisi, evlilik terapisi nedir? sorusunun cevaplarını çok daha geniş kapsamda anlamak için yazının geri kalanını okumaya devam edebilirsiniz.

Çift Terapisi & Evlilik Terapisi Nedir?

Çift terapisi, evlilik terapisi ve diğer tüm ilişki terapileri, başka terapi yöntemlerindeki gibi bu terapiye katılım sağlayan danışanların her bireyinin kendini sürece adaması ve iyileşmeyi istemesini gerektirir. Cinsiyet veya yaş gibi demografik değişkenler faketmeksizin, çift terapisi herkese rahatlıkla uygulanabilir. Eğer çiftler terapistlerine karşı açık ve kuvvetli bir ilişki geliştirmeye yönelik terapi motivasyonu yüksek bir şekilde yaklaşılırsa, terapinin olumlu etkileri daha hızlı gözlemlenebilir.

Çift terapisi süreci, çiftlerin ilişkilerinin geçmişine, şu anına ve geleceklerine dönük bir yolculuk etmesini sağlar. Bu süreçte çiftler, kendilerini daha iyi anlamalarının yanında birbirlerini de derinlemesine anlama fırsatı bulurlar. İletişim becerilerini geliştiririler, ilişkilerindeki temel dinamikleri ve partnerlerinin ilişkiye taşıdığı değerleri anlamaya çalışırlar. İlişki terapistleri, çiftlere uzmanlığının bulunduğu çeşitli tekniklerle yaklaşarak bazı egzersizler yaptırabilir, ev ödevleri verebilirler. Bu tekniklerin temel amacı çiftlerin ilişkilerini güçlendirmelerine ve terapiye getirdikleri sorunlarına çözüm bulmalarını sağlar.

Çift terapisinin en büyük avantajlarından birisi ortaya çıkan çatışmaların güvenilir ve kontrollü bir ortamda yeniden ele almalarını ve destekleyici bir ortam sağlayarak çiftlere kılavuzluk edilmesidir. Terapistler, iletişim problemlerini ele alır, duygusal bağları güçlendirir ve çiftlerin birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlar. Bu süreç, çiftler arasında derin bir bağ oluşturarak, sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki inşa etmelerine yardımcı olur.

Eğer siz de ilişkindeki sorunları aşmak ve daha sağlıklı bir birliktelik kurmak istiyorsan, çift terapisini düşünmek önemli bir adım olabilir. Uzman terapistlerin rehberliğinde, ilişkindeki potansiyeli keşfetmek için bu yolculuğa çıkabilirsin.

Unutma, çift terapisiyle daha derin bir bağ kurabilir, iletişim becerilerini geliştirebilir ve birlikte daha mutlu bir geleceğe adım atabilirsiniz.

Çift Terapisi Teknikleri Nelerdir?

Çift terapisi teknikleri ekolden ekole farklılık göstermektedir. Güncel terapi yöntemlerin içerisinde  çiftlerin hem çift olarak hem de bireysel olarak bazı etkinlikler yapmasını içerebilir. Yoğunlukla çalışılan çift ve aile terapileri tekniklerinden bazıları şunlardır;

Duygu Odaklı Terapi

Birçok çift ve aile terapisti duygu odaklı terapisini ve tekniklerini çift terapisinde kullanmaktadırlar. Duygu odaklı terapi tekniğindeki temel amaç isminden de anlaşılacağı gibi duygunun farkına varılması, duygunun kabulü, ifadesi, düzenlenmesi ve dönüştürülmesini işleyen bir psikoterapi yöntemidir. Çiftler ilişki içerisindeki duygularını farkedip birbirlerine aktarabilir, güven bağlarını ve ilişkilerini kuvvetlendirebilirler.

Öyküsel Terapi

Öyküsel terapi uygulaması kişilerin sorunlarını anlattığı ve farklı şekillerde öyküledikleri pratiği etrafında döner. Bu uygulama, kişilerin tek bir hikâyenin bütün deneyimi özetleyemeyeceğini fark etmelerine yardımcı olur.

Terapistler genel olarak her zaman uyumsuzluk ve çatışma olacağını, önemli olanın bu çatışma ve uyumsuzlukla baş etme yolunun olduğunu savunmaktadırlar.

Çift terapisinde kullanılan öyküsel terapi iki taraftan da kaynaklı olan sorunlar yüzünden bozulmak üzere olan ilişkileri kurtarmak için kullanılabilir.

Gottman Çift Terapisi

Gottman çift terapisi metodu Dr. John Gottman’ın 1970’de başlayan ve bugüne kadar devam eden bilimsel araştırmalarına dayanmaktadır. Gottman çift terapisinde bireylerin duygularına odaklanılırken aynı zamanda kişilerin ilişki içerisindeki davranış kalıpları, etkileşimleri ve bireysel olarak geçmişlerinin bugünden anlamları da ele alınmaktadır. Bu yöntemin uluslararası kaynaklarda çift terapisi alanında güçlü ve önemli bir model olduğu çalışmalarca kanıtlanmıştır. Çatışmalara odaklanmak yerine evliliğin, ilişkinin iyi yanlarına odaklanıp arttırmayı hedef edinir,

İmago İlişki Terapisi

İmago ilişki terapisi ya da imago çift terapisi Dr. Harville Hendrix ve Dr. Helen LaKelly Hunt tarafından 1980’li yıllarda geliştirilmiştir. Çiftlerin çocukluk döneminde yaşadıkları bireysel yaşantıları anlayarak çiftlerin birbirleri ile empati kurmasını sağlamayı hedefler.

Bilişsel Davranışçı Çift ve Aile Terapisi

Bilişsel davranışçı aile ve çift terapilerinin amacı, temel sorunu gidermek için belirli davranış örüntülerini değiştirmektir. Ailenin örgütlenişinden ya da ilişkilerin sağlıklılığından çok, davranışa odaklanan bu yaklaşım nedeniyle bilişsel-davranışçı terapi, çoğu sistemik aile terapisine oranla daha teknik bir duruş verir. Davranış terapistleri tedaviyi vakaya göre düzenler, ancak genel eğilim istenmeyen davranışı ortadan kaldırma ve bunun olumlu alternatiflerini pekiştirmedir.

Çözüm Odaklı Terapi

Çift özellikle çok spesifik ve belirli bir sorunu çözmeye çalışıyorsa çözüm odaklı terapi tam da ihtiyaç olan tekniktir. Bu teknik diğer terapilere kıyasla çok daha kısa sürede çözüm odaklı olup problemi anlamaktan ziyade çözmeyi hedefleyen tekniktir. Bilişsel davranışçı ekolden gelen bu teknik ile görünürdeki semptomlar azaltılıp farklı tekniklerle de devam edilebilir.

Çift Terapisinde Çalışılan Sorunlar Nelerdir?

Çift terapisinde, ilişki terapisinde ve evlilik terapisinde terapide çalışılan konular oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Bununla birlikte çiftlerin en fazla danışmak istedikleri sorunların çalışmaları yapılmaktadır. Buna göre çift terapisinde en sık çalışılan konular:

 • Çiftler arası iletişim problemleri
 • Çiftler arası güven problemleri
 • Kök aileler (çiftlerin aileleri) ile ilişkili konular
 • Kayınvalide, kayınpeder ile iletişim sorunları
 • Aldatma aldatılma
 • Ayrılık veya boşanma süreçleri
 • Cinsel sorunlar (isteksizlik, erken boşalma, geç boşalma)
 • Çocuk sahibi olma
 • Çocuk ile ilgili sorunlar
 • Kronikleşmiş devam eden sorunlar
 • Geçmişle ilgili halledilememiş meseleler
 • Çatışma ve tartışmalar
 • İlişkiye dair kafa karışıklıkları
 • Yakınlık ve sevgi ile ilgili sorunlar
 • Öfke ve duygu kontrolü problemleri
 • Evlilik öncesi kaygılar
 • Evlilik öncesi danışmanlık
 • Kayıp ve yas süreci
 • Evdeki sorumluluk paylaşımı
 • Kıskançlık
 • İlişki doyumunu arttırma
 • Partnerlerden birinin kötü alışkanlığı (alkol, madde vb.)

Çift Terapisinden Kimler Yararlanabilir?

Aile ve çift ilişkilerinde problem yaşayan herkes bu terapi yönteminden yararlanabilir. Çift terapisi gibi ilişki terapilerinin çok geniş ve yaygın bir kullanım alanı vardır. Tüm psikiyatrik/psikolojik bozukluklarda bireysel psikoterapiler veya diğer tüm yöntemlerle birlikte kullanılabilir. Çift terapisinde çoğunlukla çalışılan alanlardan bazıları aşağıdakilerdir;

 • Çift ilişkilerinde çatışma
 • Evlilik problemleri
 • Boşanma/Ayrılık
 • Çocuk, ergen ve yetişkin ruh sağlığı
 • Çocuk ve ergenlerde davranış bozukluğu ve okul problemleri
 • Yeme bozuklukları
 • Alkol ve madde kullanımı
 • Kronik fiziksel rahatsızlıklar
 • Yas, kayıp ve travmalar
 • Duygusal istismar, ihmal ve şiddet
 • Aile hayatındaki değişimler (iş değişikliği, taşınma vb.)
 • Anksiyete
 • Depresyon
 • Ebeveynlik sorunları
 • Üvey bireyi bulunan aileler destek.
 • Seks hayatındaki sorunlar
 • Psikoseksüel sorunlar
 • Evlat edinme, üvey ebeveyn/çocuk ilişkileri
 • İntihar, zarar verici davranışlar
 • Travma sonrası çiftlere destek
 • Göç eden çiftlere destek
 • İş stresi
 • Ekonomik problemler

Aile ve çiftlerle olan terapi seanslarının etkilerinin uzun vadeli ve kaılıcı olduğu gözlemlenmektedir. Terapiye katılan bireyler, kendileri ve diğer aile üyeleri hakkında daha fazla şey öğrenmektedirler. Bireylerin birbirleri ile kurdukları yakın ilişkiler desteklenmektedir. Problemlerle baş etme becerilerinin edinilmesi ile birlikte, sadece o anda yaşanan durumlara çözüm üretilmesi değil, sonrasında da yaşanabilecek bazı zor durumlarla baş edilebilesi sağlanabilmektedir.

Çift Terapisi ve İlişki Terapileri Kaç Seans Sürer?

Çift terapisi, evlilik terapisi ve ilişki terailerinin kaç seans süreceği diğer tüm psikoterapi çeşitlerinde de olduğu gibi çiftten çifte değişiklik gösterebilmektedir. Elbette bu süreçte bireysel farklılıklar, kullanılan teknik ve yöntemler, çiftlerle terapide belirlenen hedefler ve gelinen sorunların kronik veya akut oluşu bu süreyi değiştirmektedir. Ortalama bir sayı vermek gerekirse en az 10 ila 20 seans alınması ve sürecin izlenmesi önerilebilir. Bu süreci çift psikoloğunuz/çift terapistinizle konuşmanız gerekmektedir.

Çift Terapisi ve Evlilik Terapisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

ONLINE ÇİFT TERAPİSİ VE ONLINE EVLİLİK TERAPİSİ NEDİR?

Online çift terapisi, online evlilik terapisi, ilişkilerde veya evliliklerde yaşanan duygusal çatışmalar, çözülemeyen kronik problemler ve psikolojik sorunlar için internet ortamında uzaktan profesyonel destek alabilmeyi sağlayan bir terapi modelidir. Online çift terapisine, online evlilik terapisine veya online ilişki danışmanlığına çift olarak katılmakla birlikte bireysel olarak da katılabilinir.

Çift terapileri yüz yüze yapılabildiği gibi aynı zamanda online çift terapisi olarak da uygulanabilir. Çift terapilerindeki bir çok ekol ve yöntem uzaktan çalışmaya da uygun olarak geliştirilmiştir. Çiftlerle uzaktan ve çiftlerin kendilerini en rahat hissettikleri yerlerinde çalışmak bazen terapi sürecine farklı açılardan katkı da sağlayabilmektedir. Tüm bunlara ek olarak çiftlerin diledikleri zaman saat ve yer sorunu yaşamadan terapiye erişim için veya İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşamadan da çift terapisine uygun terapistlerle erişim sağlanabilmesi için online çift terapisi online evlilik terapisi oldukça kıymetlidir.

ONLINE ÇİFT TERAPİSİNDE KULLANILABİLECEK YÖNTEMLER NELERDİR?

Online çift terapisi, online evlilik terapisi gibi tüm ilişki terapilerinde kullanılabilecek bir çok yöntem mevcuttur. Gottman tekniği, Satir aile ve çift terapisi, öyküsel terapi, duygu odaklı çift ve aile terapisi, Sistemik aile terapisi gibi yöntemler hem yüz yüze hem de uzaktan/online çalışmaya uygun ve oldukça elverişti terapi yöntemleridir.

ÇİFT TERAPİSİ FİYATLARI NEDİR?

Çift terapisi, evlilik terapisi ve ilişki terapisi fiyatları, bu terapiyi uygulayacak olan terapistin deneyimine, eğitimine ve çiftlerle yürütülecek tedavi süresine göre değişkenlik gösterebilir. Bu sebeple net bir fiyat vermek mümkün değildir. Terapilerin süresi genellikle bireysel terapilerden daha uzun sürmesinden kaynaklı bireysel terapilere oranla fiyatları daha yüksektir.

Siz de, Uzman Psikolog, Çift ve Aile Terapisti Selin Kahvecioğlu’ndan bu hizmetin fiyatı hakkında bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Whatsapp

İletişim
error: ©️ copyright